สอน PHP ASP ASP.NET C# JSP Javascript Java Perl IT Solution Opensource Source Code MVC Software Freeware Shareware
 หน้าแรก  |  ข่าวสารต่างๆ  |  ค้นหาบทความ

cp command บน Linux | การใช้คำสั่ง cp บน linux

การใช้คำสั่ง cp

คำสั่ง cp บน linux ใช้สำหรับ copy ไฟล์หรือไดเรคทอรี่ จากที่นึงไปยังอีกที่นึง

cp [OPTION]... SOURCE DEST
cp [OPTION]... SOURCE DIRECTORY... DESC DIRECTORY
 
ตัวอย่างการเรียกใช้งานคำสั่ง cp
cp file1.txt newdir
เป็นการ copy ข้อมูลไฟล์ file1.txt ไปยัง directory ชื่อ newdir
 
cp /home/html/mylog.txt /home/html/backup/mylog.bak
เป็นการ copy ข้อมูลไฟล์ mylog.txt ไปยัง path ใหม่พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น mylog.bak

 
cp *.txt newdir
เป็นการ copy ไฟล์ที่นามสกุล .txt ทั้งหมด ไปยัง directory ชื่อ newdir

 
cp -r /home/hope/files/* /home/hope/newdir
เป็นการ copy ทุก file และ folder รวมทั้งใน sub folder ไปยัง directory ชื่อ "newdir"

 
yes | cp /home/hope/files/* /home/hope/newdir
เป็นการ copy ทุก file และ folder รวมทั้งใน sub folder ไปยัง directory ชื่อ "newdir" และถ้าหากปลายทางมีข้อมูลอยู่แล้วจะแสดงคำถามว่าจะทับไฟล์หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้จะตอบ yes ให้อัตโนมัติ
 
  
แผนผังเว็บไซต์ Codethep.com
ข่าวสารต่างๆ เว็บบอร์ด ค้นหาบทความ

ติดตาม ข่าวสารจาก Codethep ผ่านช่องทางข้างล่างนี้
Codethep:  Facebook Codethep  Twitter Codethep
- เกี่ยวกับ Codethep
- ติดต่อ Codethep
- ลงโฆษณากับ Codethep
- ช่วยเหลือ